ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 โครงการชัยภูมิ " บ้านสวย เมืองสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดแจ้ง บ้านแก้ง หมู่ 1 วันพุธ ที่ 13  มิถุนายน  2561  ...
 โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงา ...
 โครงการชัยภูมิ " บ้านสวย เมืองสุข " ประจำปี 2561 ณ วัดเสาธง บ้านหนองแซง หมู่ 4 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ...
 โครงการชัยภูมิ "บ้านสวย เมืองสุข" 2561  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ วัดธรรมาธิปไตย บ้านหนองแซงน้อย ม.12 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 
      เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 
     
ประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง 
      การประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์โรคเอดส์ "1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก" ( World AIDS Day)"...     จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉ...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศการรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศการรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ค...     จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบ...     จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านลาด ม.13 จำนวน 2 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินแร่ ม.20 จำนวน 4 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านลาด ม.6,17 สายบ้านลาด-โสกมะตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินดำ หมู่ีท่ ๑๔ สายบ้านนายสุจิตร - ตะวันออกบ้านหนองดินดำ ด้ว
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศขอรับการสนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแอร์
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อน้ำมันฯ
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศราคากลางขยายเขตประปา-ม.12
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศราคากลางขยายเขตประปา-ม.9
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศราคากลางขยายเขตประปา-ม.3
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศราคากลางขยายเขตประปา-ม.2
   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ พัดลมไอน้ำ ตามโครงการโรงเรียนแห่งความสุข ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ใน จ
ข่าวย้อนหลัง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.42.146
คุณเข้าชมลำดับที่ 428,760

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-810619  Fax : 044-810619 ต่อ 17
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.