ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ร่วมกับ โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอภูเขียวยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ วัดจอมทอง บ ...
งานมหกรรมของดีอำเภอภูเขียว 119 ปี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม  2561 ณ สนามกีฬากลางบ้านค้าว ต.โอโล อ.ภูเขียว ...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านแ ...
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 26 ธันวาคม  2560 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 
      เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 
     
ประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง 
      การประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกระเบื้อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุค...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ครั้งที่ 1/2561...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่ว...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก-อบต.หนองตาดใหญ่...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคสล.-บ.หนองเทียมพัฒนา-ม.9...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคสล.-บ.ดอนแสบง-ม.6...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.-บ.หนองจะบก-ม.3-เส้นที่-1...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคสล.-บ.หนองจะบก-ม.3...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคสล.-บ้านหนองตาด-ม.2...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านลาด ม.13 จำนวน 2 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินแร่ ม.20 จำนวน 4 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านลาด ม.6,17 สายบ้านลาด-โสกมะตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินดำ หมู่ีท่ ๑๔ สายบ้านนายสุจิตร - ตะวันออกบ้านหนองดินดำ ด้ว
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารกลางวัน-เครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ตามโครงการโ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 21 ค
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 จำนวน 23 คน โดยวิธีเฉ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ 2
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 2)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำวารสาร
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างถ่ายเอกสาร
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ-ม.6
ข่าวย้อนหลัง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.81.71.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 402,405

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-810619  Fax : 044-810619 ต่อ 17
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.