ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
กิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 ...
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16 สิงหาคม 2560 ...
โครงการครอบครัวสดใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 28 มิถุนายน 2560 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 
     
ประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง 
      การประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
       พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริการ โปรดแจ้ง นายกเทศมนตรี 091-8318595  ปลัดเทศบาล 081-8767475 หรือ www.bankangcity.go.th หรือร้องเรียนร้องทุกข์ทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเท
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศ โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขาดใหญ่ ม.3 บ.ร้านหญ้า ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภ...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศ โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขาดใหญ่ ม.10 บ.ตาหยวก ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภู...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
โครงการประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บ้านโรงบ่ม หมู่ที่ ๒...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรงื้องที...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ Cape Seal บ้านโคกสุวรรณ หมู่่ที่ 1 สายบ้า...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า อบต.คำโ...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า อบต.คำโ...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เทศบาลตำบลบ้านแก้ง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคสล.เ
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคสล.เดิม บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๘ ด้วย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 15
   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8  ตำบลดอนมัน อำภอประทาย จังหวัดนคร
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8
   ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ Cape Seal บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 สายทางบ้านโคกสุวรรณ - เ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4
   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนคร
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนคร
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลาด หมู่ที่ 1
ข่าวย้อนหลัง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.221.136.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 351,070

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-810619  Fax : 044-810619 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.