ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
งานมหกรรมของดีอำเภอภูเขียว 119 ปี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม  2561 ณ สนามกีฬากลางบ้านค้าว ต.โอโล อ.ภูเขียว ...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านแ ...
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 26 ธันวาคม  2560 ...
กิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 
      เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 
     
ประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง 
      การประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ค...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างต...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 843 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร้อน (อถล.)องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า...     จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินดำ หมู่ีท่ ๑๔ สายบ้านนายสุจิตร - ตะวันออกบ้านหนองดินดำ ด้ว
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาทอง หมู๋ที่ ๑๖ สายเลียบคูหนองแซง ด้วยวิธีประกวดราคา
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (Hot Mixed) ทับถนนคสล.เดิม บ้านโคกสะอาด หมู๋ที่
   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ที่ 9
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแสบง หมู่ที่ 6
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาด หมู่ที่ 2
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาด หมู่ที่ 2
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาดใหญ่ หมู่ที่ 1
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ (เพิ่มเติม)
ข่าวย้อนหลัง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.83.66.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 383,865

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-810619  Fax : 044-810619 ต่อ 17
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.